MAAN­MAGIE PAD

MAAN­MAGIE PAD

HET PAD VAN MAANMAGIE

Ont-Moet & Ont-Sluier & Ont-Wikkel

Het Pad van MaanMagie is een intens en intensief Pad door zeven Poorten.

In een zustercirkel van maximaal dertien vrouwen verweven we wijsheid uit verschillende tradities tot een EigenTijds en EigenWijs PriesteresPad.

Het Pad van MaanMagie is een kleurrijk Pad met wortels in de Godinnentraditie,
sjamanisme, tao-tantra, de Oude Religie, astrologie en druīdisme,
met werkvormen als diep adem- en lichaamswerk, dans,
opstellingen, creatief en kunstzinnig werk en verschillende typen healing en Magie.

Het Pad van MaanMagie is een ErvaringsPad; we beleven en belichamen de kennis.

HET PAD

Het Pad van MaanMagie bestaat uit twee Spiralen (opleidingsjaren).

De Eerste Spiraal is verbonden met het Ritme van de Volle Maan en de Kwartieren op het MaanJaarWiel.
De Tweede Spiraal volgt het Ritme van de Zon: Equinoxen en Solstices.

Dit EigenTijdse PriesteresPad wortelt in de tradities van de MysterieScholen van Ooit.
”Know Thyself” was hun credo en de VenusRoos de blauwdruk; dat geldt ook voor dit Pad.

In staat zijn om ”het gewone heilig te maken en het heilige gewoon”,
om betekenisvolle rituelen te kunnen en durven laten ontstaan in het moment,
dat is de essentie van het werk van een hedendaagse Priesteres.

Dat ”priesteressen” kan een vorm krijgen op je werk, in je gezin, in je creativiteit of nog anders;
het is hoe dan ook vervlochten met jouw leven van ”alledag”, met twee voeten stevig in de klei!

SPIRALEN

In de Poorten van beide Spiralen werken we tegelijkertijd op fysiek, psychisch en spiritueel vlak: je gaat een diepe verbinding aan met de natuur om je heen en met je MaanZusters in de Cirkel.

Iedere Poort heeft een voorbereiding vooraf thuis met opdrachten in de online leeromgeving, het PriestessWeb.

De Poort zelf is als een snelkookpan van ervaringen.

Na een Poort ont-vlechten we alle belevingen, blikken we terug, analyseren we en bedden we het werk in in de bijbehorende theorie.

In één-op-één sessies tussen de Poorten kijken we naar jouw persoonlijke stukken en wat er nu nodig is voor jou.

Met meer inzicht, meer achtergronden en verdiepende kennis over de specifieke onderwerpen van die Poort, ont-wikkel je tussen de Poorten samen met één of twee MaanZusters een rituele vorm om je ervaringen te bekrachtigen.

.

In de Eerste Spiraal reis je vier maal met je MaanZusters door een driedaagse Poort.
In de Tweede Spiraal reizen we samen drie keer door een driedaagse Poort.

Tijdens de Poorten zie je jouw blokkades onder ogen, laat je jouw unieke stem horen, leer je jouw talenten (verder) te ont-wikkelen, ga je je intuïtie nog verder aanscherpen en vertrouw je steeds weer op je eigen innerlijke stem.

Je leert schouwen en divineren, net zoals het scheppen van een heilige ruimte, het creëeren van een ritueel en het zelfstandig cirkels te ”leiden” op de energie van de groep.

De Poort van de Priesteres, de zevende en laatste Poort is op een machtige krachtplek.
Hier wacht het Mysterie; daar ont-moet je Haar.
En stap je, verbonden met de Priesteres die je altijd bent geweest, terug je leven in.

Je dient jezelf en jouw Pad, je dient de Godin. Je bent zichtbaar.

MEER OVER DE

DE POORTEN

Iedere Poort is als een snelkookpan van ervaringen met een heel eigen sfeer, energie, Godin en werkvormen. Per Poort, via de data hierna, kun je daar alvast een beetje aan proeven.

Iedere Poort is ingebed tussen een gedegen voorbereiding en een verdiepende ”debrief” vanuit onze online leeromgeving.
Voor en na iedere Poort ontvang je daar activerings-, verwerkings- en verdiepingsopdrachten, achtergronden en informatie; ook hebben we een actieve Facebookgroep en ont-moet je de andere Priesteressen van het MaanWeb tijdens de gezamenlijke SpiraalDagen, vieringen en rituelen.

MEER OVER DE

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

Het werk in de Poorten kan diepe persoonlijke stukken in jou raken.
Daarom is er tussen de Poorten
één-op-één begeleiding voor jou met één van de gidsen; soms hebben deze de vorm van een healing, soms een samen-in -beweging-wandeling in de natuur of een goed gesprek bij de Haard; wat jij op dat moment nodig hebt!

Tussen de Poorten in werk je verder met één of meer Maanzusters aan rituele intervisie opdrachten.

Vanuit het oneindige Web van Voormoeders vind je in deze poort je eigen plek. Daarnaast gaat het om verbinding maken en houden met Gaia Moeder Aarde, met je cirkelzusters en met je omgeving, de AardeWereld. Een begin maken met het gaan varen op eigen kompas en het ZonneJaar.

We verbinden ons in deze MaanWereldPoort met het magische meisje, de sensuele Aphrodite-vrouw, de scheppende moeder, de soevereine matrone en met de crone in onszelf. Wat maakt ons vrouw en hoe kunnen we de sacredness van het sensuele vrouwenlijf, het MaanRitme en de essentie van het vrouwenleven telkens opnieuw ervaren?

In deze poort ontdekken we waar onze kracht woont, wat we wel en niet (meer) willen en hoe we dat op een krachtige manier in de wereld kunnen zetten. Een poort waar grenzen een scherpe rol spelen en Sekhmet bij ons is vanuit de ZonneWereld. Een poort van angsten onder ogen zien, moed vatten en zelf de heldin van je leven worden.

Je ont-dekt jouw visionaire kwaliteiten en de visie op je eigen leven. Om deze visie te ont-wikkelen en telkens te leven! Daarnaast ontwikkel je jouw orakel- en divineertalenten; we duiken in de diepe wijsheid van kruiden en van astrologie. De SterrenWereld is de plek van deze poort.

De magie van woorden en de magie van het weven komen samen in deze poort. Geen ritueel of ceremonie kan zonder juist gekozen woorden. En het weven is een van de oudste vormen waarin vrouwen hun magie kunnen gieten. We nodigen de Nornen bij ons uit en reizen naar de OnderWereld!

Waar de Poort van de Vrouwelijke Essentie je thuis brengt in je vrouwenlijf en vrouwenleven, verdiept deze Poort je verbinding met je sensualiteit en heilige seksualiteit.

Een diep tantrische Poort waarin oude heilige vrouwenrituelen rondom de Slang, het Ei, LevensEnergie en de VenusCyclus hun plaats krijgen.

Welkom in Liliths Tempel.

Deze laatste poort is een poort van thuiskomen in jezelf en jouw Bron. Om vanuit het contact met die eeuwige Bron, de stap naar buiten te gaan zetten, dienstbaar aan het grotere geheel. Een diepe Put brengt een feestelijke poort waarin je als Maanpriesteres deelt vanuit jouw unieke Bron aan de wereld.
Een Poort waarvoor we naar een OerKrachtplek reizen.

MEER OVER DE

MAANTEMPELVIERINGEN EN SPIRAALDAGEN

In de Eerste en Tweede Spiraal komen we niet alleen samen tijdens de Poorten.
Er zijn ook MaanTempelVieringen en SpiraalDagen; in beide Spiralen zijn deze zijn onderdeel van je Pad.

Je hebt er soms ceremoniële, soms dienende taken, en soms leid jij (delen van) de viering
door woord en vorm te geven aan onderdelen ervan.
Dat zal vaak in co-creatie zijn met één of meerdere MaanZusters uit je eigen of uit een andere Spiraal zijn.

Sommige MaantempelVieringen zijn open, andere virtueel.
SpiraalDagen zijn besloten vieringen waarin we samen komen met alle Spiralen van ooit tot nu.

Je draagt, op een manier die bij jou en jouw leven past,
bij aan de levende Tempel die we samen hoeden en vormen:
het Huis van de Godin.
Je bent daar 1 of 2 keer per Jaar als TempelHoedster aanwezig.

Maantempel vieringen

Data

Data

2022

4 feb | 19 maart | 30 april-1mei | 19 juni | 23-24 september | 21 dec

2023 (meer volgt/onder voorbehoud)

3 feb | 19 maart | 25 juni | 24-25 sept|

2024

| 23 juni

HET GEWONE HEILIG

het heilige gewoon

Het Maantijd credo is
”Het Heilige Gewoon en het Gewone Heilig”.

Het leven en voorleven van dit principe
in iedere dag,
in iedere situatie,
in iedere cel van je lijf
noemen we ”Priesteres”.

”Priesteressen”, werkwoord!

Een Priesteres is een vrouw die stevig in de aarde geworteld staat, en zich tegelijkertijd open stelt voor de verbinding met de kosmische krachten.

Zij kan ontvangen, doorgeven, en teruggeven.
Zij kent de cycli van Moeder Aarde en Haar Feesten.
Zij kent en leeft de Cyclus van de Vrouw en begrijpt de diepte van de verschillende fasen van het vrouwenleven.
Zij kent en leeft het Ritme van de Maan, eert en viert Haar verschillende fasen, en kent het Ritme van Venus en de sterren.

Na twee Spiralen leef je de Maan in jezelf en in alles wat je manifesteert, je maakt het heilige gewoon en het gewone heilig, in je werk, je gezin of familie, je relatie en je vriendschappen; je in staat om zelfstandig een passend en betekenisvol ritueel, viering of meerdaagse te ontwikkelen en te dragen als Priesteres,

Je ademt als Priesteres, je ervaart de wereld om je heen als betekenisvol en je lijf en intuītie als waarachtig wijs.

Veelgestelde Vragen

Eigenlijk is er maar één ding nodig: dat je de Roep van dit Pad hoort.
Sommige vrouwen vinden het fijn om MaanSpiegel of het Pad van het MaanRitme voorafgaand te volgen.

Weet dat je tijdens het Pad van MaanMagie in de Eerste Spiraal als ”huiswerk” het Pad van het MaanRitme volgt en in de Tweede Spiraal toegang hebt tot de MaanSpiegelCirkels.
Die twee trainingen zijn inbegrepen in het Pad van MaanMagie.
Sommige vrouwen kiezen ervoor om één van die Paden als voorbereiding te volgen.

Het is belangrijk dat je goed Engels kunt lezen en verstaat.
Je bent minimaal 28 jaar.

Het Pad van MaanMagie vraagt mentaal, emotioneel en spiritueel behoorlijk wat van je draagkracht; daarnaast vraagt ”priesteressen” ook draagkracht van je lijf en leden.
Een relatief fit lijf waarmee je een aantal uren comfortabel buiten kunt zijn onder Nederlandse weersomstandigheden is dan wel fijn.

Ben je afhankelijk van (dagelijks) alcohol/drugs/(meerdere keren per week) blowen, gebruik je dempende medicatie of heb je een geschiedenis met gedwongen opnames of psychoses, dan is dit misschien niet jouw Pad.

We raden je aan om in de Eerste Spiraal gemiddeld 4-6 uur per week te besteden aan de opdrachten, het innerlijke werk en het schrijf- en leeswerk; grofweg een ”dagdeel” dus, dat kan een avond zijn of juist een ochtend, dat wat het beste in jouw leven past.
De praktische opdrachten hebben soms een vorm die in een bepaalde periode 10-20 minuten per dag nemen.

In de Tweede Spiraal zal het eerder 6-8 uur zijn.

We komen samen in de Cirkel tijdens de Zeven Poorten van de Eerste en de Tweede Spiraal, tijdens de MaanTempelvieringen en de Spiraaldagen.
Soms is dat in de avond, soms op een weekenddag overdag en soms virtueel.

Per jaar werk je aan 3-4 intervisieopdrachten met één of meer CirkelZusters en hebt je 2-3 één-op-één gesprekken.

Vanzelfsprekend is inbegrepen:

  • alle biologische, vegetarische maaltijden tijdens de zeven Poorten (lunch/diner/sapjes/lekkers/thee)
  • account & abonnement op de online leeromgeving
  • alle MaanTempelvieringen
  • deelname aan het Pad van het MaanRitme
  • alle persoonlijke begeleiding door Karin
  • healings, persoonlijke sessies, massages etc in de Tweede Spiraal
  • materialen en begeleiding tijdens de zeven Poorten
  • overnachtingen in de derde en zevende Poort

Niet inbegrepen zijn:

  • de overnachting(en) tijdens Poorten 1, 2, 4, 5 en 6.

Voor vrouwen met een beperkt inkomen is er de mogelijkheid om in de Tempel te overnachten. Alles in goed overleg.

Een lijst van B&B’s in de omgeving (er is ruim aanbod binnen 15 minuten rijden) is beschikbaar; met mooi weer kun je een tentje opzetten op het terrein van de Cruydthof; een keukentje, douche en toilet zijn aanwezig voor de kampeerders

Iedere Spiraal van het Pad van MaanMagie kost €1960.
Dat bedrag betaal je vanzelfsprekend in deelbetalingen.
Na je aanbetaling van €160, zijn er vier termijnen van elk €450.
Past een ander ritme je beter; bespreek het! Het is altijd gelukt, ook bij de allerkleinste beurs, om een passende regeling te vinden: er is nog nooit iemand om financiele redenen niet in kunnen stappen.

De locatie van het Huis van de Godin, waar we tijdens de Poorten zijn,
is op De Cruydthof in Zoelen.
Zoelen is een prachtig lintdorpje in de Betuwe, het Appelland van Nederland.

Adres: Hogestraat 27, 4011 KA Zoelen

De Tempel op het terrein van de Cruydthof heeft bepaalde openingsuren (wisselend per seizoen);
op die momenten kun je altijd binnenlopen om in alle rust te mediteren, te lezen, voor een healing of een kaarsje branden.

Voel je iets stromen, kriebelt het of is er een grote JA?

1. We starten altijd met een kennismakingsgesprek om te kijken of dat wat jij verwacht, klopt met wat dit Pad biedt en ook of we elkaars taal spreken; voor dat gesprek meld je je via de kalender op deze pagina aan.
Je kunt zelf een dag en tijd kiezen, de lokatie staat erbij.

ps zie je geen passende datum, mail mail dan met
* of je liever op een ochtend of middag komt
* welke weekdag(en) je beschikbaar hebt
Je ontvangt dan een mail terug van ons met een voorstel.

2. In het kennismakingsgesprek bespreken jullie of dit intensieve Pad de juiste keuze voor jou is en wat jouw motivatie is. Ook kun je al je verdere vragen stellen; daarna nemen we beiden bedenktijd.

3. Blijft jouw en onze JA na die bedenktijd, dan doe je een aanbetaling (€160) en begint rond de Herfstequinox de voorbereiding voor de Poort van het Innerlijk Kompas; de vier restbetalingen (€450) volgen in november, december, januari en februari

Heb je nog onbeantwoorde vragen over dit pad?

Aanmelden

Gaat er iets aan bij je?
Ik ontmoet je graag bij een kop koffie of thee met wat lekkers.

We hebben een aantal data geprikt voor de kennismakingsgesprekken.
Kies uit:
augustus: 7, 14, 21
om 10.00, 13.00 of 15.00 uur
(vol op: 7-8 13.00, 15.00 en 14-8 om 15.00)

september: 14, 19
om 10.00, 13.00 0f 15.00 uur.
(vol op: 14-9 om 13.00, en op 19-9 om 13.00 en 15.00)

Stuur een mail met jouw voorkeursdatum en tijd naar info@maantijd.nl en vertel daarin iets over jouw verlangen, de Roep of nog anders…

Dan neem ik contact met je op en wordt het vanzelf vervolgd!